Winkelwagen

Wat is het voordeel van TravelLock?


Wat is het voordeel van TravelLock?

Wanneer u tintelende handen heeft komt dit meestal omdat u het stuur te krampachtig vasthoudt en de veerdruk van de gashandel moet opheffen. Hierdoor wordt de bloeddoorstroming belemmerd die u niet op gang kunt brengen zonder het gas los te laten.
Het gevolg is dat u door blijft rijden met het irritante tintelende gevoel met als mogelijk gevolg concentratieverlies.
De andere optie is dan stoppen en pauze nemen.

Het grote voordeel van de TravelLock haalt u uit de werking en maar voor een gering deel uit het gewicht.
De TravelLocks zelf zijn ook niet al te licht met ca. 0,3 kg per stuk.
Zware stuurbalansen heffen voor een gedeelte trillende spiegels e.d. op en het stuur ligt wat rustiger, maar hebben weinig invloed op de tintelende handen.
Dat heeft te maken met de doorbloeding wat veroorzaakt wordt door knellende kleding en/of een langdurige krampachtige houding.

Wanneer u een motorfiets heeft met een houding waarbij u tevens nog op uw polsen leunt heeft u helemaal baat bij TravelLock. Vooral wanneer het niet al te hard gaat en u weinig winddruk op uw borst hebt.

U kent ze zeker wel of wellicht doet u het met regelmaat. De linkerhand rustend op uw linkerbovenbeen. 
Met TravelLock kan dat ook afwisselend met de rechterhand, zonder dat de aandrijving wegvalt.
U zult merken dat u met uw rechterhand dingen gaat doen die eerst niet mogelijk waren en juist die dingen bevorderen de bloeddoorstroom.

Zie ook het antwoord bij de vraag "Hoe gebruik ik TravelLock?"