Winkelwagen

TravelLock en de overheid


TravelLock en de overheid.

De Nederlandse overheid stelt als voorwaarde dat motoren moeten zijn voorzien van een mechanisme om het gas te kunnen blokkeren.
Dit wordt gedaan omdat een overheidsmotor in principe gezien wordt als een stuk gereedschap en niet direct als een vervoermiddel.
Een overheidsmotor is over het algemeen voorzien van de nodige apparatuur, welke men moet kunnen bedienen. 
Bovendien wordt van de berijder, bijvoorbeeld politie en marechaussee verwacht dat hij indien nodig verkeersregelend optreed. 
Daarvoor is TravelLock een uitermate handig hulpmiddel.


Overheidsmotor met TravelLock.
De politieman geeft een attentieteken aan de bestuurder van een auto die hij links inhaalt.
Met de koppelingshand kan hij de aandrijving in geval van nood direct onderbreken.
Met de voetrem zal hij indien nodig kleine snelheidswisselingen regelen.

Aanwijzingen, attentietekens en stoptekens worden door een motorrijder van de overheid meestal rechtshandig gedaan. Immers is het merendeel rechtshandig, het verkeer in Nederland rechts rijdend en inhalen links geschiedt.
Als de politie bijvoorbeeld een bestuurder gaat inhalen en de politieman wil de bestuurder een stopteken geven zal immers normaal het gas acuut dichtvallen en moet de motorrijder opnieuw gaan inhalen.
Buiten het feit dat het onprofessioneel overkomt is het ook nog eens uitermate onhandig.
Dat probleem is met TravelLock definitief verholpen.

Verdere voordelen van TravelLock zijn dat de stijl van rijden vloeiender wordt. Abrupte en onverwachte snelheidswisselingen zijn verleden tijd.
U kunt zich voorstellen dat dit vooral voordelen heeft bij begeleidingen en colonnerijden. Een millimeter aan het gas draaien kan 1000 toeren in het vooronder verschil maken.

Beroepsmotorrijders van de politie zijn continu bezig met het verkeer.
Hij zal dan ook zo veel mogelijk verkeer willen zien.
Bij verkeer dat voor hem rijdt zal hij moeten inhalen om weer een nieuw voertuig te zien. Bij vijf keer inhalen heeft hij nog maar vijf auto's gezien.
De meeste auto's ziet hij dus naderen uit de tegenovergestelde richting. Het komt dus veel vaker voor dat hij wat interressants ziet vanuit die richting.
Misschien is het wel eens opgevallen dat een politiemotor tegen de wegas gaat rijden om vervolgens op één weghelft te keren. Dat gebeurt met staand gas (trekkende motor), het inkantelen van de motor en het eventueel snelheid smoren met de achterrem om de motor stabiel te trekken. Bij een dergelijke lage snelheid is een onrustige motor uit den boze en juist daarvoor is TravelLock weer een uitermate handig hulpmiddel.
Dat is ook een van de redenen waarom TravelLock zo gewaardeerd wordt door motorrij-instructeurs. Die moeten het kunstje vaak voordoen en dan is het wel prettig als het dan ook feilloos lukt.


Waarom geen electronische cruise-controll  voor de overheid?
Een electronische cruise-controll heeft voor dit soort werk als nadeel dat de bediening gelijk weg valt bij het aanraken van de rem- of koppeling.
Daarmee valt ook direct de aandrijving weg hetgeen tot onverwachte situaties kan leiden.
De electronische cruise-controll neemt immers de snelheidsregeling over van de bestuurder en onderbreekt die acuut wanneer de bestuurder wellicht onbewust een handeling verricht.
Dat leidt tot verrassingen en daar heeft een beroepsmotorrijder een broertje dood aan.
TravelLock heeft het voordeel dat de motorrijder de motorrijder blijft en alle handelingen zelf moet verrichten.
Bij het naderen van een bocht zal hij daarom het gas wat dichter draaien zoals hij eigenlijk altijd al doet en dus eigenlijk niets bijzonders voor hem is.
Hij weet wat hij doet en de motor doet wat hij er van verwacht.
Een electronische cruise-controll weet niet dat er een bocht aan komt en zal alleen reageren op de bestuurder.
Een klein beetje het gas dichtdraaien geeft geen reactie vanwege de vrije slag die iedere electronische cruise-contoll op het gas heeft.
De motorrijder schrikt omdat hij net te hard een bocht nadert en pakt de rem, terwijl dat misschien op dat moment in het geheel niet nodig was. 
De E-cruise-controll is vervolgens uitgeschakeld en kan alleen weer in werking worden gesteld door een nieuwe "set".
Allemaal onnodige handelingen die het gebruik niet ten goed komen.
Een E-cruise-controll is een goed ding voor de snelweg maar niet voor het soort werk dat een overheidsmotor moet verrichten.
Daar komt nog bij dat in geval van storingen het probleem niet zomaar verholpen is en de motor gedurende die tijd niet inzetbaar is.

De TravelLock daarentegen werkt volledig mechanisch en is uiterst nauwkeuring vervaardigd. Hij zal nimmer het gas volledig kunnen blokkeren. TravelLock is onderhoudsvrij en is mede hierdoor uitermate betrouwbaar.
Bovendien is TravelLock na een onverhoopt ongeval direct uitwisselbaar en de motor is direct weer inzetbaar. Uitwisseling is geregeld in de tijd van een kop koffie.


Tips voor gebruik door motorrijders van de overheid.
Stel de TravelLock zodanig in dat bij alle toerentallen het gas niet terugloopt.
* Houdt er rekening mee dat een nieuwe TravelLock zich korte tijd moet zetten c.q. inlopen.
* Eenmaal ingelopen zult u geen verschil bemerken tussen een terugvallende gashandel  en een met TravelLock.
* Wen er aan om altijd met de TravelLock in werking te rijden. U kunt immers altijd met een situatie geconfronteert worden waarbij u TravelLock direct nodig heeft. Als u dan nog moet gaan instellen, kan het zijn dat u te laat bent.
Wanneer u toch zonder TravelLock wilt rijden, draai hem dan een halve slag terug. U heeft dan aan deze halve slag voldoende om hem weer in werking te stellen.
* Wen er altijd aan met gesloten gas en ingetrokken koppeling te starten. Motoren met injectie moeten altijd met gesloten gas gestart worden vanwege de compressiedruk en onnodige belasting van de startmotor. Met ingetrokken koppeling hoeft de startmotor niet onnodig assen van de versnellingbak mee te trekken.
Bovendien weet u dan zeker dat niemand tijdens uw afwezigheid met het gas heeft gespeeld en hem "open" heeft laten staan. 
Bij gebruik van handvatverwarming kan het zijn dat u de TravelLock wat moet bijregelen. Door verwarming en dus uitzetting van het handvat gaat deze enigszins strakker lopen. Zet hem dan iets losser. Wanneer u de motor na gebruik van verwarming parkeert en na afkoeling weer gaat rijden, zal de TravelLock wat losser staan. Zet hem dan wat strakker. Dit kan ook voorkomen bij uitzonderlijk warm weer en u een verkoelende plensbui over u heen krijgt.