Winkelwagen

Modificaties TravelLock 2009


Wat zijn de modificaties?

TravelRoad heeft met ingang van 2009 modificaties toegepast op alle TravelLocks.
Modificatie 1:
om de messing drukbus is in een groef een rubberen wrijvingsring aangebracht welke de volgende eigenschappen heeft. De TravelLock heeft bij verdraaiing wat wrijving en verloopt niet meer door motortrillingen wanneer de TravelLock niet in gebruik is. Bovendien houdt de ring vuil buiten en het speciaal vet binnen.
Modificatie 2:
Achter de messing drukbus is een rubberen drukring aangebracht die het 'kleven' en vastzitten van de drukbus tegengaat wanneer de drukbus geheel naar achteren tegen de aanslag geschroefd is en langere tijd niet gebruikt wordt. (> 1/2 jaar bijvoorbeeld.) Bovendien houdt de drukring vet binnen en vuil en vocht buiten. Door een aanpassing van de drukbus kan deze toch geheel inschuiven.


Drukbus zonder en met modificatiering.

Wanneer eventueel een TravelLock aangeboden wordt ter reparatie of revisie zullen deze modificaties worden toegepast.