Winkelwagen

Blijft het gas open staan als ik val


Blijft het gas open staan als ik val?

Laten we ten eerste hopen dat u nooit valt.

Een valpartij gaat altijd vooraf door een schrikreactie. Deze schrikreactie brengt een actie te weeg.
Het is een automatisme van iedereen die altijd hetzelfde is.
Bij een schrikreactie draai je altijd direct het gas dicht. Gelijktijdig  ontkoppel, rem je en zet je jezelf schrap.
Je wilt immers de klap en de schade zo beperkt mogelijk houden.

Niemand laat het gas los om hem terug te laten springen door de veer om dan vervolgens te ontkoppelen en te remmen.
Dat zou betekenen dat je het stuur los zou moeten laten en dat doet bij een acute remreactie niemand.

Op het moment dat je onderuit gaat is het gas dus dicht.